ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ

ⵜⴰⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵜⵖⵕⴰⴹ ⴳ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ

 وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية

ⵜⵕⵥⵎ ⴰⵡⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ “ ⵜⴰⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵜⵖⵕⴰⴹ” ⵎⴽ ⵏⵏⴰ ⴽⴰ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏⵏⵓⵏ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ, ⴰⴷⴼ ⵙ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵏⵜⵖⵕⴰⴹ ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴷ ⴽⵓ ⴰⵙⵓⵔⵙ.

ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⴰⴷ ⵙ ⵓⴼⵔⵓⵔⵉ ⴽⵓ ⵉⴼⵔⴷⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵕⴰⴹ ⴷ ⴽⵓ ⵉⵙⴷⵔⵓⵙⵏ ⵜⵏⵜⵉⵜⵜⵡⴰⵍⴰⵏ.

ⵜⴰⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵜⵖⵕⴰⴹ